ધોરણ 6 થી 12 ના શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાયુક્ત નિઃશુલ્ક શિક્ષણ માટેની અમૂલ્ય તક ધોરણ 6 માટે common Entrance Test (કોમન પ્રવેશ પરીક્ષા)

STD 6 COMMON ENTRANCE TEST ધોરણ 6 થી 12 ના શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાયુક્ત નિઃશુલ્ક શિક્ષણ માટેની અમૂલ્ય તક ધોરણ 6 માટે common Entrance Test (કોમન પ્રવેશ પરીક્ષા) ગુજરાત સરકાર દ્વારા આગામી શૈક્ષણિક સત્ર 2023-24 થી સામાજિક ભાગીદારી દ્વારા નીચે દર્શાવેલ યોજનાઓ શર…

Primary School Teacher Students Online Hajari New||Smart Attendance

Primary School Teacher Students Online Hajari New||Smart Attendance If you are Teacher and you want to Fill Up Primary school Online Hajari Online Attendance For Teachers and Students. You have to must follow this steps. First Open SSA Gujarat website…

181 અભયમ મહિલા હેલ્પલાઇન Government of Gujarat All India.

181 અભયમ મહિલા હેલ્પલાઇન Government of Gujarat All India. GVK EMRI એ ગૃહ વિભાગ દ્વારા ગુજરાત સરકારના સહયોગથી ગુજરાતમાં 181 – અભયમ મહિલા હેલ્પલાઇન શરૂ કરી છે. મહિલા અને બાળ વિકાસ અને ગૃહ વિભાગના સહયોગથી આ હેલ્પલાઇન શરૂ કરવામાં આવી છે. અભયમ 181 હેલ્પ લ…

Apply For SBI E-Mudra loan Yojana | PM Mudra Loan Online Apply in India

Apply For SBI E-Mudra loan Yojana | PM Mudra Loan Online Apply in India ઈ-મુદ્રા લોન કેવી રીતે મેળવવી ઓનલાઇન અરજી ની વિગતો અને જરૂરી ડોક્યુમેન્ટસ અરજી કરવાની રીત માહિતી SBI E-Mudra Loan Online, Pradhan Mantri Mudra Yojana 👉 PM મુદ્રા યોજના માટેની માહ…

Call Recorder - Automatic Call Recorder App

Call Recorder - Automatic Call Recorder App:Automatic Call Recorder is a simple and smart auto telephone voice recorder for all android phones like Samsung S20, S10, S9, Android Pie, Android 10... to easily get phone recorded from both sides with clea…

Load More
That is All