આવકનો દાખલો ડોકયુમેન્ટ લીસ્ટ Document List for Income certificateવોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા ➙

ક્લિક કરો

આવક નો દાખલો ઓનલાઇન કઢાવો: | Get Income Certificate Online |આવકનો દાખલો ઓનલાઇન કેવી રીતે મેળવવો? આવકનો દાખલો એટલે શું? આવકના દાખલા માટે ક્યાં ક્યાં આધાર પુરાવા (Documents) ની જરૂર પડે છે? | આવકનો દાખલો મેળવવા માટે ઑફ્લાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી? સરકારના નિયમાનુસાર જરૂરી આધાર પુરાવા રજૂ કરી જે તે નાણાકીય વર્ષમાં તમારી કુલ આવકની ખાતરી કરતું એક સરકારી પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે છે જેને આવકનો દાખલો કહેવામા આવે છે. તે તમારી આવકનો સરકારી પુરાવો છે. આવકનો દાખલો ને અંગેજીમાં Income Certificate પણ કહેવામા આવે છે. ડીજીટલ ગુજરાત પરથી હવે આવકનો દાખલો ઓનલાઇન કઢાવી શકાય છે.

આવકનો દાખલો ડોકયુમેન્ટ લીસ્ટ Document List for Income certificate

આવકના દાખલા માટે ક્યાં ક્યાં આધાર પુરાવા (Documents) ની જરૂર પડે છે?
અરજદારનું આાધાર કાર્ડ
અરજદારનું રોશનકાર્ડ
અરજદારનું છેલ્લું લાઈટબીલ/વેરાબીલ
અરજદારના રહેણાંકની આાસપાસના 2 પુખ્ત પાડોશીના આાધારકાર્ડ (પંચનામું કરવા)
૩ રૂ. ની ફી ટીકીટ
૫૦ રૂ.નો સ્ટેમ્પ
મેયર/સાંસદ/ધારાસભ્ય (કોઈપણ એક) પાસેથી મળતો આાવક નો દાખલો.
એક પાસપોર્ટ સાઈજ ફોટો
આવકનો દાખલો ઓનલાઇન કઢાવવાના સ્ટેપ

આવકનો દાખલો ઓનલાઇન કેવી રીતે મેળવવો?

Income Certificate મેળવવા માટે તમારે નીચે જણાવેલ સ્ટેપ અનુસરીને ઓનલાઈન એપ્લીકેશન આપી શકો છો.

Step 1:- Online Apply માટે ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ www.digitalgujarat.gov.in ની વેબસાઇટ તમારા Computer કે મોબાઇલ ફોનમાં Open કરો.
Step 2:- Menu પર ક્લિક કરો એટલે મેનુ બાર ખુલશે
Step 3:- તે મેનુબારમાં Services ક્લિક કરો.
Step 4:- Services મેનુબારમાં Citizen Services ઓપ્શન પર Click કરો એટલે એક નવું પેજ ખુલશે
Step 5:- તે નવા પેજમાં નીચે જાશો એટલે આવકનો દાખલો (Avakano Dakhalo) માટેનો ઓપ્સન આવશે.
Step 6:- આવકના દાખલાની ઓનલાઈન અરજી માટે “Income Certificate” પર Click કરો.
Step 7:- આવકના દાખલા માટે “Income Certificate” પર Click કરો.
Step 8:- એક નવું પેજ ઓપન થશે તેમાં નીચે “Apply Online” પર Click કરો.
Step 9:- Online Application કર્યા બાદ Registered User ની Login સાઇડ ખુલશે
Step 10:- જો પહેલેથી જ Registration કરેલુ હોઇ તો Login ID અને Password નાખી Login કરો
Step 11:- જો ન કરેલ હોય તો New Registration કરવા માટે Select કરો
Step 12:- Login કરી Apply Online કર્યા બાદ નવું પેજ ખુલશે જેમાં બોક્ષમાં ખરુ કરી આધાર નંબર લખો અને Continue to Service” પર Click કરો.
Step 13:- Online Form માં આપેલ તમામ વિગતો ભરી સબમિટ કરવું.

આવકનો દાખલો ફોર્મ

ગુજરાત સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા એપ્લીકેશન ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે આપેલા બટન પર ક્લિક કરો તમે આવકના દાખલનું એપ્લીકેશન ફોર્મ પીડીએફ ના સ્વરૂપ માં ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

આવક નો દાખલો ઓનલાઇન

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ઑનલાઇન અરજી કરવા અહીં ક્લિક કરો
આવકના દાખલાનું ફોર્મ pdf ડાઉનલોડ કરો અહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર વેબસાઈટ અહીં ક્લિક કરો

Post a Comment

Previous Post Next Post